3:12-utredningen har fått anstånd till 1 november

Anstånd begärdes från utredningen i februari i år och nu har regeringen beviljat anstånd så att uppdraget ska redovisas senast 1 november i år.

Som bekant var det den tidigare regeringen som tillsatte utredningen våren 2014. Sedermera kom nuvarande regering med tilläggsdirektiv till utredningen i januari 2015. Utredningen hade hittills till senast den 1 september i år med att presentera sina förslag men begärde i februari i år anstånd med att lämna dessa till, enligt uppgift, senast den 15 november. Nu har regeringen i går fattat beslut om att anstånd beviljas men till senast 1 november.

Anledningen för förlängningen är att utredningens sekretariat inte har varit fullt bemannat under utredningstiden. De frågor som uppdraget gäller är omfattande och komplexa. Det är angeläget att utredningen får förutsättningar att genomföra uppdraget på bästa sätt.

Magnus Wickström