Skattekontot: Snart 0 % i inlåningsränta

Som följd av lägre och lägre inlåningsräntor på bankkonton har såväl alltfler privatpersoner som företag kommit att spara genom att tillskjuta medel till sina skattekonton i allt högre utsträckning. Inlåningsräntan där är för tillfället 0,5625 % och den är skattefri. Detta motsvarar en skattepliktig ränta om drygt 0,8 % för en privatperson och drygt 0,7 % för exv. ett AB, vilket är betydligt bättre än vad de flesta andra kan erbjuda. I dag har så finansministern uttalat sig i media att regeringen avser att sänka denna ränta till 0 % så snart som möjligt går.

Räntan är 45 procent av Skatteverkets basränta, som bestäms utifrån ett månadssnitt på statsskuldsväxlar.

Basräntan får dock inte understiga 1,25 procent, vilket innebär en skattekontoränta på minst 0,5625 procent.

Golvet för räntan regleras i Skatteförfarandelagen, och kräver alltså riksdagsbeslut för att ändras.

Eftersom räntan är skattefri motsvarar den en skattepliktig ränta på 0,8 procent för en privatperson.

Enligt reglerna kan den som sagt inte understiga en ränta motsvarande 0,8 procent från banken.

Det har fått både privatpersoner och företag att pumpa in pengar. Enligt Skatteverket ligger det nu 22 miljarder ”för mycket” på skattekontona.

Skatteverket blir då ett slags bank, vilket ej är Skatteverkets uppdrag att hantera folks sparpengar, säger Mats Andersson, analytiker på Skatteverket.

Skatteverket har informerat finansdepartementet, och nu har finansministern tröttnat på den attraktiva sparformen.

– Vi kommer att ändra räntan. Den kommer att sänkas till noll, säger Magdalena Andersson.

När sker detta ?

– Så snart som möjligt. Vi har inlett en process för att göra det.

Hon kan inte precisera tidpunkten mer än så, men det kommer att gälla alla insatta medel på skattekontot.

– Exakta utformningen är precis det som vi kommer att jobba med nu, och vilken utsträckning det påverkar andra räntor eller inte är för tidigt att säga, säger Magdalena Andersson.

EY bevakar händelseutvecklingen och återkommer så snart klarare information lämnas om när i tiden denna nollränta ska börja gälla.

Magnus Wickström