Skatteverkets kontrollinrikting för 2016

På ett pressmöte idag redovisade Skatteverket vilka företeelser man avser särskilt att granska i år.

Det handlar bl.a. om företag vilka används för bedrägerier såsom felaktiga skatteåterbetalningar och bidragsfusk. Man kommer även att syna rot och rut inom vissa branscher, momsbedrägerier i fordonshandeln vad gäller fordonsköp/försäljningar över landgränser, bl.a. avseende affärer med köpare/säljare i Norge. Dessutom ska kontroll ske av hur de från i år nya reglerna om personalliggare i byggbranschen efterlevs.

Vad gäller rot och rut anges att kontollen i år tar särskilt sikte på arbete som närstående utför och privatpersoner vilka bedriver enskild näringsverksamhet avseende jord-och skogsbruk.

Vidare fortsätter branschkontrollen av rot inom bredbandsfiber, fönster samt takläggning.

Det kommer att ske en kraftig ökning, man talar om en fyrdubbling, av antal inkomna uppgifter till Skatteverket i fråga om informationsutbytet med andra länders skattemyndigheter.

Den samverkan som tidigare inletts med andra myndigheter mot det allvarliga och grova fusket kommer också att fortsätta.

Magnus Wickström