Den nedre skiktgränsen för 2017 kan bli 438 400 kr

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2016 att man avsåg att begränsa uppräkningen av den nedre skiktgränsen för statlig inkomst­skatt för 2017 till konsumentprisindex plus en procentenhet. I dag har en promemoria från finansdepartementet remitterats med detta förslag om begränsning av skiktgränsen.

Den nedre skiktgränsen beräknas därmed enligt nuvarande prognos uppgå till 438 400 kronor för 2017. Utan begränsningen av uppräkningen beräknas den nedre skiktgränsen uppgå till 442 700 kronor för 2017. Vad gäller den övre skiktgränsen beräknas den komma att uppgå till 644 000 kr för 2017. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 1,13 miljarder kronor 2017.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Se promemorian här:

Se remisslista här:

Magnus Wickström