Regeringen öppnar för breddad Rut och halverad moms

Nyligen lade regeringen fram en pm avseende en breddning av de s.k. RUT-avdragen efter de överenskommelser som skedde tidigare i höstas med Allianspartierna.

Man föreslår att denna breddning av RUT träder i kraft fr.o.m. den 1 augusti i år. Nu lanserar man även inom regeringen tankar på att halvera momsen för vissa tjänster fr.o.m. den 1 januari 2017.

Dessa förslag och tankar syftar till att skapa nya jobb, inte minst för alla de nyanlända människor som Sverige tagit emot i stor omfattning under hösten 2015. Vad gäller RUT-breddningen avser det trädgårdsarbete i form av att beskära eller ta bort träd och buskar i trädgården, när man köper flyttjänster och IT-tjänster i hemmet. Det omfattar “installation, reparation och underhåll av data- och informationsteknisk utrustning” för privat bruk.

Utrustningen som nämns är persondatorer, läsplattor, tv-apparater, smarta telefoner och spelkonsoler, men även kringutrustning som skrivare, skannrar och avläsare. Det ska också gå att söka avdrag på skatten för installation och reparation av dataförbindelser som modem, routrar, fiber- och nätverkskablar och wifi-utrustning.

I fråga om tankarna om momssänkningen så ska den göra det billigare att laga till exempel kläder, skor och trasiga cyklar, vilket skulle innebära att skomakare, skräddare och cykelreparatörer skulle kunna sänka sina priser när momsen blir 12 procent i stället för 25 procent för dessa tjänster.

Se bifogad pm om breddning av RUT här:

Se artikel om halvering av moms här:

Magnus Wickström