Ökade gränskontroller får konsekvenser för pendlande affärsresenärer

Regeringen har beslutat att förlänga gränskontrollen vid inre gräns från den 10 januari till den 8 februari 2016.
Med de nyligen införda gränskontrollerna för inresor till Sverige, särskilt mellan Sverige och Danmark har pendlare påverkats i och med att restiden har ökat. Det är särskilt påtagligt för affärsresenärer som pendlar mellan Sverige och Danmark dagligen. Det snabba införandet av gränskontrollerna påverkar också övriga individer med arbetstillstånd som reser i Schengen.

EY rekommenderar affärsresenärer med arbetstillstånd i ett eller flera länder i Schengen att säkerställa att gällande regelverk uppfylls och att tillstånd är på plats inför resande över gränserna. Kontrollerna har aldrig varit fler och om tillstånd inte är korrekta kan det få konsekvenser som kan påverka både individ och företag. Ökade kontroller medför även mer långtgående konsekvenser i ett företags strategi att utstationera personal i form av att det i framtiden kan komma att bli förenligt med fler utmaningar att bo i ett land och arbeta i ett annat, särskilt utifrån ett immigrationshänseende.

Regeringen planerar att återkomma om det efter den 8 februari fortfarande finns behov av att ytterligare förlänga kontrollen.

Kommentar

EY har som en av sina immigrationstjänster ett projektförslag som innefattar genomgång av anställdas tillstånd för att säkerställa att alla tillstånd är på plats och kan genom våra erfarna immigrationsexperter även tillhandhaålla löpande rådgivning inom immigration. EY har ett brett kontaktnät för att assistera med och besvara frågor om immigration i samtliga länder i Schengen och i de flesta länder världen över.

Tveka inte att kontakta Peter Lindström +46 72 553 56 20 vid frågor om immigration och gränskontrollerna mellan Sverige och Danmark.

Peter Lindström och Linda Ingsberg

Kontakt
Peter Lindström
072-553 56 20