Postmoms – proposition till riksdagen

Finansdepartementet har tidigare tagit fram en promemoria med förslag om ändrade regler i den svenska momslagen gällande frimärken och posttjänster som ingår i den samhällsomfattande posttjänsten. Regeringen har nu lagt fram en proposition till riksdagen.

Som tidigare har meddelats på Skattenätet föreslår regeringen ändring av den svenska momslagen så att frimärken och samhällsomfattande posttjänster undantas från moms. Samhällsomfattande posttjänster för vilka villkoren har förhandlats individuellt ska inte omfattas av undantaget från moms. Lagrådet lämnade regeringens lagförslag utan anmärkning. Regeringen har nu lagt fram en proposition till riksdagen där lagen föreslås träda i kraft den 1 april 2016.

Se även artiklarna daterat den 23 juni 2015 och 21 april 2015.

Therese Walerholt och Elham Malek