Statslåneräntan 0,65% 30/11-2015

Riksgäldskontoret har i går fastställt statslåneräntan per den 30 november 2014 till 0,65 %.

Statslåneräntan (SLR) används som bekant i en mängd olika skattesammanhang exempelvis:

  • Årets gränsbelopp 2015 i fåmansföretag, SLR + 9 procentenheter = 9,65 procent.
  • Uppräknat, sparat gränsbelopp 2015 i fåmansföretag, SLR + 3 procentenheter = 3,65 procent.
  • Den ränterelaterade delen vid beräkning av bilförmån, 75 procent av SLR = 0,4875 procent
  • Beräkning av schablonintäkt på avsatta periodiseringsfonder, 72 procent av SLR = 0,468 procent.
  • Beräkning av schablonskatt/avkastningsskatt på investeringsparkonto/kapitalförsäkring, 30% av SLR 30/11 året före beskattningsåret +0,75 procentenheter, d.v.s. skatten på dessa sparandeformer blir 2016 30% av ( 0,65% + 0,75 procentenheter) = 30% av 1,40% = 0,42%. Således en något högre beskattning på det beloppsmässiga underlaget i respektive sparform nästa år än vad fallet är för innevarande år (nivån i år är 0,27% (30% av 0,90%)).

Magnus Wickström