Riksdagsja till budgetpropositionen

I går röstade så riksdagen ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, utgiftsramarna och beräkningen av statens inkomster i regeringens budgetproposition för 2016. Detta innebär att de skatteförslag som regeringen lämnat i höstens budgetproposition kommer att träda i kraft från och med 1 januari nästa år där så föreslagits.

Med tanke på den decemberöverenskommelse som förra vintern slöts mellan regeringen och allianspartierna var det nog knappt någon som räknat med ett utfall likt förra årets där alliansens budgetförslag vann över regeringens. Efter att decemberöverenskommelsen tidigare i höstas slopats kom nog en och annan spekulation igång kring om en upprepning i riksdagen skulle kunna ske. Så blev dock ej fallet utan vardera tidigare alliansparti respektive sverigedemokraterna la sina egna separata budgetmotioner och därmed segrade regeringens budgetproposition. Vi har tidigare skrivit om de skatteförslag regeringen presenterat i budgetpropositionen här, här och här:

Magnus Wickström