Nytt förslag på ny utlänningsdatalag

Regeringen presenterade den 19 november en lagrådsremiss med förslag på en ny utlänningsdatalag. Lagen reglerar hur Migrationsverket, Polismyndigheten och utlandsmyndigheterna får behandla personuppgifter enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen.

 Syftet med lagstiftningen är att förändra hanteringen av personuppgifter och reglerar bland annat hur myndigheterna får behandla personuppgifter i sina datasystem och hur behandling av personuppgifter kan användas i olika ändamål. Vidare reglerar lagen vilka ändamål fingeravtryck och fotografier som tagits med stöd av utlänningslagen skall behandlas. Den nya lagen föreslås träda i kraft senast 1 april 2016.

 EY har tidigare rapporterat på skattenätet om hur myndigheter samarbetar tätare för att underlätta utbyte av information. Vi har anledning att ytterligare bevaka detta område framöver då det finns anledning att anta att detta kommer påverka uppföljning och ärendehanteringen hos Migrationsverket. Vi har sedan tidigare sett en alltmer stringent och omfattande uppföljning vilket resulterat i att antalet arbetstillstånd som avslås har ökat.

 Vi på EY har immigrationsexperter med lång erfarenhet av att arbeta med immigrationsfrågor. Dessutom har vi ett brett kontaktnät som ger utmärkta förutsättningar för att assistera med och besvara frågor om immigration, både till och från Sverige. Därigenom kan vi leverera en högkvalitativ service till våra kunder.

Vid frågor om vår immigrationservice och hur vi kan effektivisera er kontakt med Migrationsverket, tveka inte att kontakta Peter Lindström +46 72 553 56 20.

Peter Lindström och Linda Ingsberg

Kontakt
Peter Lindström 
072-553 56 20