Arbetstillstånd – förlängda handläggningstider

Under fredagen slöt regeringen och oppositionen en uppgörelse med anledning av flyktingsituationen i omvärlden. Uppdrag ges till Migrationsverket att redovisa en plan för åtgärder inom asylprövningen i syfte att förkorta handläggningstiderna. De senaste sju dagarna har 9474 personer sökt asyl. Sedan tidigare har resurser flyttats om från Migrationsverkets avdelning som arbetar med arbetstillstånd till asylprövning vilket medfört längre handläggningstider för ansökningar om arbetstillstånd.

Handläggningstiden för en ansökan om arbetstillstånd som lämnas in under certifieringsavtal med Migrationsverket handläggs i snitt på 2-3 veckor istället för 5-10 arbetsdagar. Handläggningstiden riskerar dock att ytterligare förlängas.

För att minska risken för en lång handläggningstid är det viktigt att en ansökan lämnas in komplett och utan behov av kompletteringar. EY’s immigrationsexperter kan säkerställa att ansökningar skickas in kompletta och har kontinuerlig kontakt med Migrationsverket under hela ansökningsprocessen för att säkerställa en snabb och smidig process.

Kommentar

EY har immigrationsexperter med lång erfarenhet av att arbeta med immigrationsfrågor. Vi har ett brett kontaktnät som ger oss förutsättningar för att assistera med och besvara alla frågor om immigration, både till och från Sverige och världen över.

Tveka inte att kontakta Peter Lindström +46 72 553 56 20 om du har frågor kring EY’s imimgrationstjänster.

Peter Lindström och Linda Ingsberg  

Kontakt
Peter Lindström
072-553 56 20