Socialförsäkringsavtal: Sverige/Filippinerna

Ett socialförsäkringsavtal mellan Filippinerna och Sverige skrevs under den 15 oktober. Socialdepartementet avser att lämna en proposition om godkännande och ikraftträdande till riksdagen under våren 2016.

Avtalet syftar till att samordna de svenska och filippinska allmänna systemen för ålders-, efterlevande- och förtidspension (sjuk- och aktivitetsersättning) samt arbetsskadeersättning. Avtalet styr om en person ska vara försäkrad för pensionsförmåner och arbetsskadeförmåner i Sverige eller Filippinerna. Avtalet omfattar personer som är försäkrade i Filippinerna och Sverige. Genom avtalet undviks att dessa personer går miste om intjänad pension eller arbetsskadeersättning, eller att socialavgifter betalas i båda länderna. Avtalet innehåller även vissa förmåner för medföljande personer.

För Sveriges del är reglerna om export av förmåner och sammanläggning av tider av särskild betydelse. Avtalet möjliggör att personer som omfattas av det filippinska pensionssystemet kan få pensionen utbetald vid bosättning i Sverige. Avtalet säkerställer också att perioder av arbete i båda länder ska tas i beaktande vid bestämmande av rätten till ovan förmåner.

För utsänd personal mellan Sverige och Filippinerna innebär avtalet att man kan kvarstå i sitt hemlands socialförsäkring vad gäller ovan förmåner i 24 månader. Möjlighet till förlängning ytterligare 24 månader finns reglerad i avtalet. För arbetsgivaren kan detta innebära förändringar i nivån på arbetsgivareavgifterna för sin utsända personal. 

Vill du veta mer vad detta innebär för dig som individ och som arbetsgivare är du välkommen att kontakta Sevim Güven +46 72 230 95 20  som är ansvarig för frågor gällande socialförsäkringsförmåner i internationella sammanhang på EY.

Sevim Güven och Ewa Henriksson

 

Kontakt
Sevim Güven
072-230 95 20