Ingen bankskatt förrän tidigast 2018

Detta besked lämnade finansmarknads-och konsumentminister Per Bolund till Reuters i går. Direktiv till en utredning lämnades för övrigt i maj och utedningen ska redovisa förslag senast 1 november 2016.

Då utredningsförslag ska ut på remiss och därefter en behandling av svaren sker inom finansdepartementet finns knappast något tidsutrymme att hinna lägga några förslag avseende en skatt på finanssektorn förrän till tidigast budgetpropositionen avseende 2018. Denna budgetproposition läggs i så fall sannolikt under september 2017 varefter behandling av eventuella förslag om skatt på finanssektorn hanteras i riksdagens utskott inför debatt och beslut i kammaren måhända under slutet av 2017. Återstår att se hur det blir med detta och vi återkommer i frågan så snart mer besked finns.

Som bekant är har den s.k. decemberöverenskommelsen numera brutits varför en parlamentarisk osäkerhet föreligger om allianspartierna framgent kommer att gå fram med en gemensam budgetmotion eller inte. En sådan händelse kan givetvis komma att förändra det politiska och därmed även det skatterättsliga landskapet. Som så ofta är framtiden oviss men vi följer händelseutvecklingen och rapporterar vartefter.

Vi har tidigare skrivit om skatt på finanssektorn här, här och här.

Magnus Wickström

Läs Reutersartikeln här