Proposition om Common Reporting Standard (CRS)

Igår mottog riksdagen regeringens proposition om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Häri föreslås ett genomförande av just den globala standarden av automatiskt upplysningsutbyte avseende finansiella konton. Dessa regler föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2016.

Innebörden är av dessa förslag till nya regler är kort att finansiella institut ska identifiera utländska kontohavare och lämna information om deras tillgångar och kapitalinkomster till Skatteverket. Informationen ska sedan överföras till det land där kontohavaren har hemvist.

Helena Norén

Läs propositionen: prop. 2015/16:29

Läs våra tidigare artiklar:
Common Reporting Standard (CRS) (2015-04-29)
Automatiskt utbyte upplysningar finansiella konton (2015-09-01)

 

Kontakt
Helena Norén
08-520 596 87