OECD har publicerat slutliga rapporter avseende BEPS

Som vi skrivit i en artikel här på skattenätet har nu OECD den 5 oktober presenterat slutgiltiga rapporter beträffande samtliga 15 fokusområden som BEPS-projektet arbetat med.

Se vår artikel på skattenätet här och se EY Tax Alert här.