Tre viktiga uppdateringar från Migrationsverket

Migrationsverket har under den gångna veckan gått ut med information om tre viktiga uppdateringar. Två rör förändringar kring processen om arbetstillstånd och uppehållstillstånd och en uppdatering handlar om nuvarande handläggningstider. Nedan följer en sammanfattning:

 

Den ökade inströmningen av asylsökande påverkar handläggningstiden i arbetstillståndsärenden

I dagsläget söker cirka 7 000 personer asyl varje vecka. Det är 4 000 till 5 000 fler per vecka än tidigare under året. Därav har Migrationsverket förflyttat resurser och omorganiserat arbetet för att kunna hantera detta, vilket påverkar enheterna som arbetar med arbetstillstånd. För närvarande är handläggningstiden för arbetstillståndsansökningar som är inlämnade under en certifiering 2-3 veckor, istället för 10 arbetsdagar. Vi på EY utesluter inte att detta kan förlängas ytterligare på grund av den rådande situationen i omvärlden.

 

Nytt rättsligt ställningstagande innebär att Migrationsverket nu kräver att det finns en filialregistering i Sverige

En fysisk person måste nu representera ett utländskt företag i Sverige. I och med detta kommer migrationsverket inte kunna fatta beslut i ärende där det saknas representation i Sverige.  Det innebär att det nu bara är en svensk representant som kan ställa ut ett anställningserbjudande och redogöra för villkoren för anställning.  Detta kommer vara problematisk för de utländska företag som representeras av tredje part i Sverige. 

 

Nytt ställningstagande från 16 juni 2015 gällande bedömning av permanent uppehållstillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare

Migrationsverket kommer nu först bevilja arbetstagaren permanent uppehållstillstånd som därmed blir en referensperson för eventuella familjemedlemmar. Först när arbetstagaren beviljats permanent uppehållstillstånd hanteras ansökningar för familjemedlemmar. Familjemedlemmars ansökningar kommer numera att beaktas utifrån anknytningsregeln.

  • Kraven för anknytning:
    • Försörjningskrav, familjemedlemmar som ansöker med anknytning till arbetstagaren skall kunna bevisa att de kan försörja sig under den tiden de är bosatta i Sverige. 
    • Sammanboende under minst 2 år är nu ett krav för att förhållandet skall beaktas som etablerat.
    • Migrationsverket kommer att kräva att man bifogar Personbevis samt aktuell folkbokföringsadress. 

 

Linda Ingsberg och Mahsa Goharian