Budgetpropositionen 2016 – Immigration

I regeringens budgetproposition beskrivs en orolig omvärld vilket medfört att Migrationsverkets fokus varit på asylsökande – även det genomsyras i prioriteringarna då ansökning- och mottagningsverksamheten prioriterats genom bland annat personal och resursförflyttningar. Antalet asylsökande väntas fortsatt öka samt vara i fokus för Migrationsverkets verksamhet det kommande året.

Vad avser arbetstillstånd avgjorde Migrationsverket över 50 000 ärenden förra budgetåret. Handläggningstiderna varierar kraftigt beroende på huruvida en ansökan är komplett eller behöver ytterligare utredningsåtgärder. Handläggningstiden för förlängningsansökningar ökade även det avsevärt.

EY har uppmärksammat en mer stringent uppföljning från Migrationsverket med fler stickprover på att arbetsgivare uppfyller de villkor som uppgivits i anställningserbjudandet. Det har resulterat i att alltfler tillstånd dragits tillbaka eller att det blir ett avslag i en förlängningsansökan. Det kan exempelvis röra lön som inte betalats ut på korrekt sätt eller försäkringar som inte blivit tecknade i enlighet med gällande regelverk. Vidare förtydligar det bilden av att det är centralt om en ansökan skall handläggas med kort handläggningstid att den är komplett. Istället för en handläggningstid inom en månad är det inte ovanligt att det istället tar flera månader.

I en fortsatt orolig omvärld har det klargjorts att det i nuläget inte finns något utrymme för ytterligare resurser till arbetstillståndsenheterna på Migrationsverket och vi ser fortsatt en utveckling med avsevärt stora skillnader i handläggningstider. Det är troligen något som ytterligare kommer förstärkas under året.

Kommentar

EY har immigrationsexperter med lång erfarenhet av att arbeta med immigrationsfrågor. Vi har ett brett kontaktnät som ger oss förutsättningar för att assistera med och besvara frågor om immigration, både till och från Sverige och världen över. Vi kan tillhandage en service till våra kunder genom vår certifiering hos Migrationsverket som gör att ansökningar handläggs på cirka 2-3 veckor, förutsatt att ett företag har blivit accepterade att vara registrerade via EY.

Tveka inte att kontakta Peter Lindström +46 72 553 56 20 om du har frågor kring EY’s imimgrationstjänster.

Peter Lindström och Linda Ingsberg

Kontakt
Peter Lindström
072-553 56 20