OECD: Publiceringsdatum för slutliga BEPS-rapporter

Den 19 juli 2013 presenterade OECD sin ”Action Plan” för att hindra vinstförflyttningar och erosion av medlemstaternas skattebaser. Handlingsplanen innehåller 15 åtgärdspunkter och beskriver det arbete och åtgärder som OECD ämnar företa för att motverka vinstförflyttningar och erosion av medlemstaternas skattebaser, tidsfrister för detta arbete samt resurser och metoder nödvändiga för att genomföra dessa åtgärder.

Efter ett intensivt arbete med de 15 åtgärdspunkterna, anger nu OECD att publicering av slutliga BEPS-rapporter kommer att ske den 5 oktober 2015. Publicering av slutliga rapporter kommer ske för samtliga åtgärdspunkter och publikationerna bär följande titlar:

 

 • Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 – 2015 Final Report;
 • Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements, Action 2 – 2015 Final Report;
 • Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3 – 2015 Final Report;
 • Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments, Action 4 – 2015 Final Report;
 • Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance, Action 5 – 2015 Final Report;
 • Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, Action 6 – 2015 Final Report; 
 • Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status, Action 7 – 2015 Final Report; 
 • Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8-10 – 2015 Final Reports; 
 • Measuring and Monitoring BEPS, Action 11 – 2015 Final Report;
 • Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report;
 • Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Action 13 – 2015 Final Report;
 •  Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective, Action 14 – 2015 Final Report; och
 •  Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties, Action 15 – 2015 Final Report.

 

Vi återkommer med ytterligare information och analyser när de slutliga rapporterna har publicerats. Vi kommer även att arrangera ett seminarium där rapporterna presenteras mer i detalj.

Amanda Modin och Olov Persson

Kontakt
Olov Persson
070-318 94 48

 

Kontakt
Amanda Modin 
070-642 92 93