Basbeloppen justeras 2016

Regeringen har fastställt ett antal olika index vilka bl.a. påverkar diverse ersättningar. Prisbasbeloppen sänks något och inkomstbasbeloppet höjs. Det medför bland annat något lägre garantipensioner, studiemedel och sjuk- och föräldraersättningar. Inkomstpensionerna ökar däremot 2016, till följd av den positiva balanseringen i pensionssystemet.

  •  Prisbasbeloppet för 2016 är fastställt till 44 300 kr (2015 44 500 kr).

Prisbasbeloppet påverkar bl.a. garantipensionen, föräldraförsäkringen men utgör även underlag vid exempelvis beräkning av bilförmånsvärde, skattefritt traktamente, fastställande av gräns för deklarationsplikt och fastställande av grundavdrag.  

  • Det förhöjda prisbasbeloppet för 2016 är fastställt till 45 200 kr (2015 45 400 kr).

Det förhöjda prisbasbeloppet beräknar intjänad tilläggspensionspoäng för de som kommer att få pension enligt de äldre ATP-reglerna.

  • Inkomstbasbeloppet för 2016 är fastställt till 59 300 kr (2015 58 100 kr).

För 2016 motsvarar taket för pensionsgrundande bruttolön en månadslön på 39 879 kronor (2015 39 075 kronor). Intjänandetaket innebär att den med högre inkomst inte betalar pensionsavgift eller tjänar in pensionsrätt för den del av inkomsten som ligger över det taket.

  • Inkomstindex för 2016 är fastställt till 162,14 ) 2015 158,91).

Inkomstindex mäter den genomsnittliga löneutvecklingen och påverkar inkomst- samt tilläggspensionerna.

Magnus Wickström