Försök att förbättra samarbete mellan myndigheter

Migrationsverkets nationella samordning har startat fyra servicecenter som ett pilotprojekt för att utveckla samarbetet med andra myndigheter.

Migrationsverkets nationella samordning har startat fyra nya servicecenter med syfte att öka samverkan mellan olika myndigheter. På servicecentren representeras Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket.

Projektet är sprunget ur ett identifierat behov av ökad tillgänglighet och samarbete mellan Migrationsverket och andra myndigheter, för att underlätta etableringen för immigranter.

Kommentar

Vi på EY märker av de svårigheter som individer kan möta vid en flytt till Sverige. En av dessa är bristen på samordning mellan myndigheter och de blandade budskap som förmedlas från olika myndigheter efter individens ankomst till Sverige.

EY har immigrationsexperter med lång erfarenhet av att arbeta med immigrationsfrågor vid olika myndigheter. Vi har därför utmärkta förutsättningar för att assistera med och besvara frågor om immigration, både till och från Sverige. Därigenom kan vi leverera en högkvalitativ service till våra kunder genom att besvara frågor och ge rådgivning kring alla frågor rörande en flytt till Sverige.  

Vid frågor om vår immigrationservice är du välkommen att kontakta Peter Lindström +46 72 553 56 20.

Kontakt
Peter Lindström 
072-553 56 20