Lågt förtroende för Migrationsverket

Enligt TNS Sifos anseendeindex backar Migrationsverket och landar på näst sista plats. En orsak kan vara bristande kunskap om immigration hos allmänheten, vilket enligt OECD är vanligt i flertalet europeiska länder.

TNS Sifos anseendeindex är en mätning av bland annat förtroende, vilket personligt intryck individen har av myndigheten och vilken kvalitet myndigheten har i sin tjänsteutövning. Undersökningen genomfördes mellan den 13 maj – 27 maj 2015 och bestod av 6 000 intervjuer.

Migrationsverket, som hamnade på näst sista plats i undersökningen, är medvetna om att de har ett lågt förtroende och menar att bristande kunskap hos allmänheten kan vara en av orsakerna. Enligt en undersökning som OECD har gjort i de europeiska länderna är gapet mycket stort mellan medborgarnas kunskaper om immigration och fakta. 

Kommentar

Vi på EY märker av en avsevärd ökning av avslag av arbetstillstånd som grundar sig i kunskapsbrist och svårigheter att nå Migrationsverket via både telefon och mejl. Om ansökningar dessutom inte är kompletta kan handläggningstiden vara så långa som 12-18 månader.

EY har immigrationsexperter med lång erfarenhet av att arbeta med immigrationsfrågor. Dessutom har vi ett brett kontaktnät som ger utmärkta förutsättningar för att assistera med och besvara frågor om immigration, både till och från Sverige. Därigenom kan vi leverera en högkvalitativ service till våra kunder genom vår certifiering hos Migrationsverket som gör att ansökningar handläggs på cirka 10 arbetsdagar.

Vid frågor om vår immigrationservice är du välkommen att kontakta  Peter Lindström +46 72 553 56 20.

Kontakt
Peter Lindström 
072-553 56 20