Utfärdande av elektroniska visum till Indien

Den indiska regeringen har infört möjligheten att utfärda elektroniska turist- och affärsvisum (så kallade eTourist Visa/eTV) för 43 länder. Från den 15 juni 2015 kommer ytterligare 31 länder ingå i det nya visumsystemet, däribland Sverige.

Den Indiska presidenten Pranab Mukherjee presenterade nyheten att även Sverige nu ingår i det visasystem som möjliggör att svenskar kan ansöka om turist och affärsvisum till Indien på internet i samband med sitt statsbesök i Sverige.

Genom det nya elektroniska systemet för utfärdande av visum kan personer ansöka via internet tidigast 30 dagar och senast fyra dagar före ankomstdatum. Det elektroniska visumet är giltigt för inresa vid nio av Indiens flygplatser. Giltighetstiden för visumet är 30 dagar från ankomstdatum.

Utökningen kommer innebära att ytterligare sju indiska flygplatser kommer tillhandahålla möjligheten för personer att resa in i landet med elektroniskt turistvisum.

 

Kommentar

Detta är ett led i att tillgängliggöra Indien för både turism och affärsbesök och ett viktigt steg för att ytterligare öppna upp Indien – för världen. Vi på EY har ett utmärkt kontaktnät för att besvara frågor och assistera med immigration till och från Indien. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss.

 

Linda Ingsberg och Peter Lindström

Kontakt
Peter Lindström 
072-553 56 20