Lagrådsremiss: Slopad skattereduktion för gåvor

I går överlämnade regeringen lagrådsremissen avseende förslag att skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet och därtill sammankopplade förfarande med godkännande av gåvomottagare ska slopas från och med 1 januari 2016.

I fall att årsavgift betalats för godkänd gåvomottagare avseende tid efter 2015 ska sådan avgift återbetalas.

Som nämnts föreslås nämnda förändringar träda i kraft 1 januari 2016.

Kommentar

Förslagen i denna lagrådsremiss överensstämmer med de förslag som presenterades i en regeringspromemoria från i februari i år.

 Magnus Wickström