Postmoms – Sverige förlorade i EU-domstolen

Sverige förlorade i EU-domstolen gällande frågan om samhällsomfattande postbefordran ska vara momsfritt eller inte. EU-domstolen har nu avgjort frågan och fann att sådana posttjänster ska vara momsfria. Detta innebär att posten felaktigt debiterat moms på sina tjänster.

Den 10 mars 2014 väckte EU-domstolen talan mot Sverige, med grunden att Sverige inte tillämpar den momsbefrielse för vissa posttjänster som stadgas i direktivet. Kommissionen menar att svensk rätt bryter mot direktivet eftersom Sverige tar ut moms på alla posttjänster, även samhällsomfattande posttjänster.

Idag kom domen, mål C-114/14. Där anger EU-domstolen att Sverige bryter mot EU-rätten och att samhällsomfattande postbefordran i Sverige ska vara momsfri.

Se även våra tidigare uttalanden i frågan: 5 mars 2015 och 30 mars 2015.

Kommentar

Särskilt för företag eller föreningar utan full avdragsrätt har avgörandet betydelse. För dessa företag är ingående moms helt eller delvis en kostnad. De har därmed haft kostnader som inte annars skulle uppstått eftersom momsen, enligt dagens dom, påförts felaktigt.

Kontakta EY för en diskussion om vad ovanstående kan ha för betydelse för er verksamhet!

Tomas Karlsson

 

Kontakt
Tomas Karlsson
070-664 16 61