Möjligheten till gruppregistrering till mervärdesskatt behålls

Regeringen föreslår att momsgruppsreglerna inte avskaffas.

Vi har tidigare informerat om att regeringen har haft för avsikt att lägga fram en ny proposition i frågan huruvida momsgruppsreglerna kommer att kvarstå (se artikel på Skattenätet från den 20 januari 2015). Idag har regeringen överlämnat vårpropositionen och vårändringsbudget till riksdagen. Av vårändringsbudgeten framgår att momsgruppsreglerna föreslås kvarstå.

Den förra regeringen föreslog i sin budget att ta bort möjligheten för företag att bilda momsgrupp. Förslaget mötte kritik både av den nya regeringen och inte minst av de lokala småföretagen.

I vårändringsbudgeten anges att regeringen anser att ett slopande av möjligheten till gruppregistrering framförallt skulle drabba lokalt och regionalt förankrade banker och försäkringsbolag. Av detta skäl anser regeringen att reglerna ska bibehållas. Regeringen anger också att ett slopande av reglerna bedömdes öka skatteintäkterna med 400 miljoner kronor 2015. Denna skatteeffekt som nu inte blir verklighet ingår i förslaget.

Av vårpropositionen framgår vidare att regeringen hade som ambition att införa en skatt på den finansiella sektorn den 1 januari 2016, för vissa företag i finanssektorn (kreditinstitut). Regeringen anser att en sådan begränsning inte är lämplig av bl.a. statsstödsskäl och att regeringen avser att återkomma i frågan.

Osäkerheten kring vad som händer med momsgruppsreglerna närmar sig i och med förslaget ett slut. Det återstår nu att se om propositionen kommer att antas av riksdagen. Vi återkommer med information om detta. Vi följer även den fortsatta frågan om en eventuell ”finansskatt”.

Vårändringsbudgeten finns att läsa här, se avsnitt 5.7 och vårpropositionen finns att läsa här.

Tomas Karlsson och Emma Andersson

 

Kontakt
Tomas Karlsson
070-664 16 61