Förvaltningsrätten har bifallit överklagandet i ”Skandia-målet”

Förvaltningsrätten i Stockholm anser att den svenska filialen inte är skyldig att förvärvsbeskatta sig för de kostnadsallokeringar som gjorts från huvudkontoret i USA.

Förvaltningsrätten följer därmed det förhandsavgörande som inhämtades från EU-domstolen (EUD), mål C-7/13. EUD uttalade att tjänster som tillhandahålls mellan ett huvudkontor, beläget utanför EU, och dess filial som utan huvudkontoret ingår i en momsgrupp i Sverige, utgör beskattningsbara transaktioner. Vidare uttalade EUD att när en filial ingår i en momsgrupp utgör filialen tillsammans med övriga gruppmedlemmar en enda beskattningsbar person. Det innebär att momsgruppen är förvärvare av de tjänster som tillhandahållits från huvudkontoret, och inte filialen.

Förvaltningsrätten beslutade således att filialen som sådan inte var skyldig att förvärvsbeskatta sig för kostnadsallokeringen. Som en konsekvens av domen upphävs Skatteverkets beslut att registrera filialen för moms.

Vi har tidigare kommenterat EU-domen på Skattenätet, se artikel från den 24 september 2014.

Tomas Karlsson och Emma Andersson

 

Kontakt
Tomas Karlsson
070-664 16 61