Förändring i medborgarskapslagen

Den 1 april 2015 ändras medborgarskapslagen. I den nya lagen likställs kvinnor och män avseende att föra över svenskt medborgarskap till sitt barn. Lagändringen gör det även möjligt för personer som tidigare förlorat sitt svenska medborgarskap att anmäla om att återfå det.

 

För barn födda efter den 1 april 2015 spelar det ingen roll om mamman eller pappan bär ett svenskt medborgarskap, barnet får automatiskt medborgarskap oavsett var i världen det är fött. Lagändringen innebär också att personer som tidigare förlorat sitt svenska medborgarskap även får möjlighet att anmäla om att återfå sitt svenska medborgarskap.

Den nya lagstiftningen innefattar vidare att det ställs lägre tidskrav på bosättning i Sverige vilket gör att det underlättar för individer att bli svenska medborgare trots långa utomlandsvistelser.

 

Kommentar

Den nya lagstiftningen som träder i kraft den 1 april syftar till att stärka den symboliska betydelsen mellan individen och staten genom medborgarskapet. Lagändringarna gör regelverket mer flexibelt och ökar möjligheterna att ansöka om att bli svensk medborgare.

För fler frågor om regelverk och ansökningsprocessen avseende medborgarskapsärenden är du välkommen att fråga oss på EY

 

Linda Ingsberg och Peter Lindström

Kontakt
Peter Lindström 
072-553 56 20