Nytt skatteavtal med Storbritannien

Den 26 mars undertecknades ett nytt skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland. Det nya avtalet innebär ändringar avseende bland annat inkomst av rörelse, kapitalvinst och pensioner.

Värt att notera är även att den nya hemvistartikeln innebär att bolag som enligt intern rätt har hemvist i båda avtalsstaterna inte längre anses ha hemvist i det land där den verkliga ledningen befinner sig. I det nya avtalet ska istället avtalsstaterna tillsammans genom en ömsesidig överenskommelse (”mutual agreement procedure”) bestämma var bolaget ska anses ha sitt hemvist. Bolag med dubbel hemvist som inte fått sitt hemvist bestämt genom en ömsesidig överenskommelse kommer inte åtnjuta några avtalsförmåner bortsett från artiklarna 21-23 (gällande metod för lindring av dubbelbeskattning, diskrimineringsförbudet samt ömsesidig överenskommelse).

 

För att avtalet ska bli gällande kommer det att lämnas till riksdagen för godkännande.

 

Länk till avtalet

 

Martin Segerström och Rudolph Haddad

 

Kontakt
Martin Segerström
076-101 29 31

 

 

Kontakt
Rudolph Haddad
070-570 99 43