Incitamentsprogram: Förlängd utredningstid

Regeringen beslutade i går om förlängd tid för utredningen om skatteregler för incitamentsprogram som följd av dess begäran. Utredningen får nu till senast den 15 mars 2016 på sig att bli färdig.

Den förra regeringen tillsatte den 6 mars 2014 denna utredning. Enligt direktiven då skulle utredningen vara klar till den 1 oktober i år. Nu har regeringen i går genom tilläggsdirektiv till denna utredning beslutat att förlänga tiden för utredningen. Anledningen till detta är att den utredningstid som beslutats i praktiken har blivit betydligt kortare än vad som avsågs vid tillsättandet. De frågor som uppdraget gäller är omfattande och komplexa. Det är angeläget att utredningen får förutsättningar att genomföra uppdraget på bästa sätt, skriver regeringen.

Utredningen ska nu vara klar och färdig att redovisas senast den 15 mars 2016.

Magnus Wickström