Sänkta socialavgifter för de under 23 år !

Riksdagen röstade i dag ja till sänkta socialavgifter för de under 23 år. Samtidigt röstade riksdagen för att socialavgifterna för de som fyllt 25 men inte 26 år ska höjas till normala avgiftsnivån om 31,42 procent. De mellan 23 och 25 år har alltjämt samma halverade nivå på socialavgifterna (15,49 procent).

I dag finns en ungdomsrabatt som innebär att socialavgifterna för personer som inte har fyllt 26 år bara är en fjärdedel av ordinarie avgifter, med undantag för ålderspensionsavgiften. Men nu har regeringen föreslagit att socialavgifterna ska sänkas ytterligare för ungdomar som inte har fyllt 23 år. Det innebär att bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent kommer att betalas för den som är under 23. Den ungdomsrabatt av socialavgifterna som finns i nuläget för personer som har fyllt 25 år, men inte 26, tas däremot bort helt.

De nya bestämmelserna börjar gälla den 1 maj 2015. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Kommentar:

Som vi tidigare redogjort i skattenätet den 27 januari i år har finansministern tidigare i år uttryckt att man i sin vårändringsbudget i mitten av april har för avsikt att återkomma med förslag om att ta de första stegen till ett återställande av arbetsgivaravgifterna för de yngre till fulla avgifter (31,42 %) med ikraftträdande senast senare i sommar. Finansministern har då även givit uttryck för att det är olyckligt för såväl landets företagare som Skatteverket av praktiska skäl om det blir fråga om tre olika avgiftsnivåer som kan komma att gälla och ändras inom loppet av ca ett halvår för en och samma anställd.

Har regeringen alltjämt denna avsikt, vilket synes vara fallet, då inget hittills veterligt mottsagt finansministerns uttalanden talar detta för att det kommer att bli såväl sänkningar som höjningar av socialavgifterna för de under 23 år under detta kalenderåret.

Magnus Wickström