Slopad skattebefrielse för egenförbrukad vindkraft 2016

Regeringen kommer i april 2015 att lägga fram ett förslag om att ta bort skattebefrielsen för egenförbrukad vindkraft. Förslaget kommer även att omfatta viss egenförbrukning av el från andra förnybara energikällor.

Sverige och Norge har kommit överens om att höja det gemensamma målet för elcertifikatsmarknaden till år 2020 med 2 TWh, från 26,4 TWh till 28,4 TWh. Överenskommelsen innebär bl.a. att den svenska regeringen åtar sig att lämna ett förslag till riksdagen om att avskaffa undantaget från energiskatt på egenförbrukad vindkraft och el från andra förnybara energikällor.  Förslaget ska gälla för anläggningar som tas i drift efter den 1 juli 2016 och har en installerad produktionskapacitet överstigande en viss nivå. Den nivå som avses är produktionskapaciteten på årsbasis i en anläggning med en effekt om 100 kVA.

Regeringen avser att överlämna propositionen till riksdagen under andra halvan av april. Planeringen är att propositionen ska behandlas av riksdagen före sommaruppehållet.

 

Kommentar

Skattebefrielsen för egenförbrukad vindkraft har diskuterats i olika sammanhang under en längre tid. Att skattebefrielsen tas bort är därför inte särskilt överraskande. Däremot har skattebefrielsen funnits länge och det väcker därför frågor om vad som händer med skattebefrielsen för befintliga anläggningar och anläggningar som tas i drift t.o.m. den 1 juli 2016. Kommer skattebefrielsen att vara kvar för dessa och i så fall hur länge? Förhoppningsvis kommer den kommande propositionen att ge vägledning i dessa frågor.

Länk till pressmeddelande från regeringen

 

Anders Edlund och Tomas Karlsson

 

Kontakt
Tomas Karlsson
070-664 16 61

Kontakt
Anders Edlund
070-432 99 87