Postmoms – Moms på posttjänster

EU-kommissionen väckte under 2013 fördragsbrottstalan mot Sverige på grund av att EU-kommissionen anser att Sveriges hantering av moms på vissa posttjänster strider mot EU-rätten (mål nr C-114/14). Den konkreta frågan är om samhällsomfattande postbefordran ska vara undantagen från moms eller inte. Om Sverige fälls i EU-domstolen kommer bolag och föreningar ha goda möjligheter att begära tillbaka felaktig betald moms på sådana tjänster. Frågan uppmärksammades på nytt i förra veckan i bl.a. Di och Svd.

 

För bolag och föreningar som inte har full avdragsrätt för moms är  frågan mycket intressant. För denna typ av bolag eller föreningar är  momsen helt eller delvis en kostnad och lider därmed skada för moms som egentligen inte skulle ha påförts.

 Enligt EU:s momsdirektiv ska samhällsomfattande postbefordran undantas från momsplikt (artikel 132.1). Enligt en tidigare dom från EU-domstolen (C-357/07) ska undantaget tillämpas på samtliga leverantörer som erbjuder sådana tjänster, oavsett om de är statliga eller privata. Även försäljning av frimärken som avser den samhällsomfattande postbefordran anses undantagen från momsplikt.

 

Kommentar

 Vi räknar med att EU-domstolen kommer att meddela dom under 2015. Det är sannolikt att Sverige fälls för fördragsbrott vilket medför att posttjänster och frimärken kommer att undantas från moms. Bolag och föreningar som inte har full avdragsrätt för moms kan redan nu vidta ett antal förberedande åtgärder.

Kontakta EY för en diskussion om vad ovanstående kan ha för betydelse för dig i ditt företag eller förening.

 

Fredrik Erneholm

 

Kontakt
Fredrik Erneholm
072-210 46 75