Skatteverkets särskilda kontroller 2015

Under 2015 avser skatteverket att särskilt granska tjänster med kontanthandel, vårdföretag, gränsöverskridande handel samt rot- och rutarbete i vissa branscher. Detta är ett led i skyddet för seriösa företag i syfte att motverka osund konkurrens.

Skatteverket kontrollerar rot och rut

Under 2015 kommer Skatteverket att utöka sina kontroller gällande rot- och rutbidragen. Detta gäller särskilt följande branscher: Fönster, tak, bredband, städ inklusive trädgårdsarbete. Både köpare och säljare av arbeten kommer att kontrolleras gällande bostadsrätter.

Mer information kommer också att krävas vid ansökan, exempelvis antal timmar, vad materialet kostat mm.

Tidigare har ansökan om bidrag kunnat göras både elektroniskt och via papper. Under 2015 kommer ansökan om bidragen via papper fasas ut. Ansökan ska fotsättningsvis enbart göras elektroniskt. Det går att ansöka om dispens att ansöka om bidraget via papper. Dispens medges som längst i sex månader. Skatteverket räknar med att samtliga ansökningar sker elektroniskt innan årets slut. Bolag kan inte få e-legitimation utan enbart en person kan registrera sig för e-legitimation. För att förenkla förfarandet kan du anlita ett ombud som hjälper dig med ansökan. För mer information om de nya reglerna och hjälp med ombud, hör gärna av er till oss.

Skatteverket kontrollerar kontanthandeln under 2015

Utökade kontroller kommer att ske i följande branscher: Skönhetsvård, tatuering, bilvård, frisörer, torghandel, upplevelseindustrin, matbilar ”Food-Trucks”, catering, tobak och illegala spelmaskiner. Kontroll kommer att ske genom besök men också genom att Skatteverket spelar spel på nätet.

Tendenser att hålla verksamheten under kassaregistergränsen om 178 000 kr inklusive moms har uppmärksammats. Skatteverket kan därför komma att granska företag som ligger nära gränsen.

Nytt lagförslag har tagits fram för att inkludera utländska företag i reglerna om kassaregister.

Skatteverket inleder kontroller gällande bemanningsföretag inom vårdsektorn under 2015

Utökade kontroller gäller särskilt resursläkare (stafettläkare) men kan också innefatta sjuksköterskor. Skatteverket har sett tendenser om att felaktigt tjänsteställe har angetts av bemanningsföretagen för att få resor skattefria. Resorna ska dock vara skattepliktiga. Skatteverket har också uppmärksammat att bolag bildas utomlands och undgår därmed beskattning. Vidare har privata levnadskostnader felaktigt bokförts. För att förhindra skattetillägg och brottsanmälning för skattebrott bör självrättelse innan Skatteverket påbörjar sin kontroll göras. Självrättelse kan göras från 2009 och framåt. Kontroll bör också göras av företagets hantering av momsen så att rätt avdrag och skatt betalas in.

Skatteverket utökar kontroller gällande EU-handeln under 2015

Detta gäller särskilt följande branscher: Inköp av elektronik, smartphones, spelkonsoller och surfplattor mm

Skatteverket utökar kontroller gällande företag i Litauen

Det förekommer betalningsströmmar till Litauen där det är oklart var och om skatt inbetalas till staten. Skatteverket kommer att granska vilka personer som finns bakom företagen. Betalningsströmmar har tidigare uppmärksammats till Estland och Lettland där Skatteverket numera har samarbetsavtal. Genom att undvika att registrera sig i Sverige trots att man bedriver verksamhet i Sverige och styra betalning till Storbritannien via Litauen kan bolag undvika att betala arbetsgivaravgifter. 

Therese Walerholt