Momsärende om ideella föreningar läggs ner

Europeiska kommissionen har idag beslutat att lägga ner överträdelseärendet gällande momsbefrielse på ideella föreningar. Detta med anledning av att de svenska reglerna om momsbefrielse för ideella föreningar inte påverkar konkurrensen inom EU:s inre marknad.

Frågan om ideella föreningars momsbefrielse är trots beslut från kommissionen ännu inte helt avgjord. Skatteverket har i ett ställningstagande uttalat att moms ska betalas av ideella föreningar som bedriver second hand-verksamhet i större omfattning. Se tidigare artikel på Skattenätet från den 19 september 2014.

Enligt finansministern pågår det just nu ett intensivt arbete med att analysera olika alternativ för att lösa den situation som uppkommit med anledning av Skatteverkets ställningstagande. Vi bevakar utvecklingen och återkommer när frågorna ovan aktualiseras.