Regerings-pm: Slopad skattereduktion för gåvor

Regeringen skickade i fredags ut ett förslag på remiss om slopad skattereduktion för gåvor samt Skatteverkets hantering med godkännande av gåvomottagare. Enligt förslaget ska detta ske från och med 1 januari 2016.

Regeringen aviserade redan i budgetpropositionen i höstas att skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet bör slopas från och med 2016. Nu återkommer man således med vad man där aviserade genom denna promemoria. Eventuell betald årsavgift för godkänd gåvomottagare som avser år 2016 ska betalas tillbaka till den som har betalat avgiften.

Lagändringarna föreslås som sagt träda i kraft den 1 januari 2016.

Magnus Wickström