Möjligt att resa utan pass inom EU

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss förändringar i den svenska lagstiftningen vilket innebär ökade möjligheter för svenska medborgare att resa utan pass till EU-medlemstater utanför Schengenområdet vid innehav av ett nationellt identitetskort.

De föreslagna ändringarna genomförs i syfte att bättra anpassa lagen till EU:s rörlighetsdirektiv vilket innebär att det blir enklare för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar att röra sig över gränserna. En smärre förändring görs även för att anpassa lagen till EU:s gränskodex.

Ändringarna planeras träda i kraft den 1 juli 2015.

Du är välkommen att kontakta oss på EY om du har frågor med anledning av det ovanstående.

Linda Ingsberg och Sarah Gardner

 

Kontakt
Sarah Gardner
08-520 597