Anmälningsavgift till idrottstävling inte beskattningsbar

Skatterättsnämnden har i förhandsbesked meddelat att anmälningsavgift som utländsk beskattningsbar person betalat för att kunna delta i svensk idrottstävling inte ska beskattas i Sverige. Detta skiljer sig mot Skatteverkets tidigare ställningstagande i frågan.

Ett svensk bolag anordnade idrottstävlingar i Sverige till vilka utländska beskattningsbara personer betalade anmälningsavgifter för att kunna delta. De utländsk beskattningsbara personerna ifrågasatte anmälningsavgifterna då bolaget historisk sett påfört svensk moms på avgiften. Bolaget ville genom att söka om förhandsbeskedet i fråga veta om svensk moms skulle påföras anmälningsavgiften till utländska beskattningsbara personer eller inte.

Det finns en särskild bestämmelse i 5 kap. 11 a § mervärdesskattelagen som anger att tjänst i form av tillträde till idrottsevenemang som tillhandahålls beskattningsbar person alltid ska beskattas i Sverige, om evenemanget faktiskt äger rum i Sverige. Skatterättsnämnden menade dock att denna bestämmelse inte är tillämplig för anmälningsavgifter med avsikt att delta i själva idrottsevenemangen utan istället är tänkt att omfatta avgifter för tillträde till idrottsevenemang i egenskap av åskådare. Eftersom den särskilda bestämmelsen inte kan tillämpas innebär det att huvudregeln för beskattning av tjänster gäller och därmed ska anmälningsavgifter för utländska beskattningsbara personer inte beskattas i Sverige.

Kommentar

Skatterättsnämnden ställningstagande innebär en ny tolkning för beskattning av anmälningsavgifter till idrottsliga evenemang i Sverige, särskilt sedan Skatteverket i ett ställningstagande tidigare har angett den motsatta åsikten. Förhandsbeskedet är dock överklagat av Skatteverket och kan komma att tas upp av Högsta förvaltningsdomstolen för slutligt avgörande.

Gustav Norström Wiklund

 

Kontakt
Gustav Norström Wiklund
070-559 61 10