BEPS actions 8-10 avseende bl.a. begreppet risk inom internprissättning

I utkastet finns förslag till förändringar och tillägg i OECD:s riktlinjer vilka styr när viss riskallokering bör tillåtas eller ej beaktas av länders skattemyndigheter. I fall där armlängdsprincipen bedöms leda till orimliga följder finns även förslag till speciella åtgärder.

Läs vår globala Tax Alert: OECD releases discussion draft under BEPS Actions 8-10 on risk, recharacterization, and special measures