BEPS action 4 – utkast från OECD avseende ränteavdragsbegränsningar

Lämpliga räntebegränsningsreglers utformning tas upp i utkastet. Utgångspunkten för en begränsning bör vara omfattning på räntebetalningar och ej skuldsättning. Om sedan en begränsningsregel ska kopplas till koncernförhållanden och om så vilken tillämplig metod som ska brukas är frågan. I utkastet tas även upp vad som ska ses som ränta och typ av betalningar som ekonomiskt kan jämställas med räntor. Banker exempelvis kommer ej att beröras av räntebegränsningsregler varför denna sektor behöver specifika begränsningsregler. Utkastet är föremål för remissrunda och svar ska ha kommit OECD tillhanda senast 6 februari 2015.

Läs vår globala Tax Alert: OECD releases discussion draft on interest deductions under BEPS Action 4