Ny undersökning om transfer pricing

Skattemyndigheters transfer pricing – utredningar och revisioner blir globalt mer vidspridda och omfattande.

EY:s studie poängterar det faktum att transfer pricing (TP)-frågor fortsätter att vara i “första rummet” för såväl skattemyndigheter som multinationella företag. Att följa trender, erhålla information i tid avseende TP-miljön och hela tiden vara beredd på att svara upp på skatteförfrågningar och revisioner kommer att utgöra kritiska faktorer för en effektiv riskhantering.

Ta del av vår globala undersökning