Momsgruppsreglernas framtid fortsatt osäker

Regeringen har nu utkommit med en propositionsförteckning för våren 2015. Av denna framgår att en proposition avseende ett slopande av momsgruppsreglerna kommer att presenteras senast den 27 april.

 
Förslaget om ett slopande av momsgruppreglerna i Sverige lades fram av den tidigare regeringen, se tidigare artikel på skattenätet från 9 april 2014. I höstas rapporterade vi om att den nya regeringen inte hade för avsikt att gå vidare med förslaget. Då Alliansens budget antogs var dock frågan om ett avskaffande av momsgruppsreglerna åter aktuell, då denna ju innehöll att de skulle avskaffas. Sedan dess har osäkerheten varit stor över vad som skulle ske.
 
Regeringen har nu annonserat att den avser att lägga fram en proposition i frågan. Det är svårt att göra en bedömning av vad denna proposition kommer innehålla. Vi gör emellertid den bedömningen att det inte är sannolikt att propositionen kommer att leda till att momsgruppreglerna avskaffas redan den 1 juli 2015.
 
 
Viktor Blomberg