Sjuklönekostnad i arbetsgivardeklaration 2015

För arbetsgivare ska ansökan om ersättning för sjuklönekostnader för anställda från och med nästa år ske via arbetsgivardeklarationen.

Som tidigare kortfattat informerats om i Skattenätet (2014-10-29, Sänkta sjuklönekostnader för småföretagen) föreslås nya nivåer för ersättning som en arbetsgivare kan erhålla för årliga sjuklönekostnader överstigande viss nivå. Förslagen fanns med i den budgetproposition som regeringen lämnade till riksdagen och som senare ej vann majoritet i riksdagens votering. Vad gäller just dessa förslag framgår ej annat än att enighet rådde mellan regering och Alliansen varför förslagen de facto träder i kraft den 1 januari 2015.

Första gången man som arbetsgivare redovisar uppgifter om sjuklönekostnader i arbetsgivardeklarationen blir i februari 2015 avseende januari månad samma år. Försäkringskassan får därpå besked från Skatteverket om respektive arbetsgivares såväl sjuklöne-som lönekostnader.

I januari 2016 sker sedan en sammanställning av Försäkringskassan vad gäller de uppgifter respektive arbetsgivare redovisat till Skatteverket för att beräkna om pengar ska återbetalas till respektive arbetsgivare för år 2015. De som återfår pengar erhåller dem under första halvåret 2016 och då sker det genom insättning på skattekontot.

Magnus Wickström

Försäkringskassans information om ersättning för höga sjuklönekostnader