Nybörjarkurs i simning har ansetts vara idrott

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden där fråga var om en nybörjarkurs för funktionshindrade barn kunde anses vara idrott och således föremål för den reducerade skattesatsen om 6 procent.

HFD hänvisade till ett äldre mål där man kom fram till att övningar i simbassäng för barn inte omfattades av den reducerade skattesatsen. I det målet var övningarnas huvudsakliga syfte att barnen skulle få vattenvana och utveckla sina motoriska förutsättningar för att lära sig simma.

I nu aktuellt mål kom HFD istället fram till att kursen hade till huvudsakligt syfte att deltagarna skulle lära sig simma självständigt och således ansågs verksamheten vara idrott och föremål för den reducerade skattesatsen.

Kommentar

När det kommer till aktiviteter förknippade med simundervisning är det tydligt att när det huvudsakliga syftet är att lära sig simma är det att anse som idrott. När det huvudsakliga syftet däremot är motoriska övningar eller att få ökad vattenvana för att utveckla förutsättningarna för att lära sig simma är det dock inte fråga om idrott. Detta även om sådana övningar är till för och syftar till att deltagarna i slutändan ska lära sig att simma.

Även i nu aktuellt mål var till viss del aktiviteterna avsedda att öka vattenvanan. Denna del var däremot inte det huvudsakliga syftet och därav utgången i målet.

Tomas Karlsson

 

Kontakt
Tomas Karlsson
070-664 16 61