Elektroniska tjänster – ska ert företag registrera sig till MOSS?

Skatteverket har nyligen publicerat en teknisk beskrivning av den särskilda ordningen MOSS (Mini One Stop Shop). Det är sedan oktober 2014 möjligt att registrera sig till MOSS inför de nya reglerna som träder ikraft 1 januari 2015.

Den 1 januari 2015 träder nya regler i kraft vad gäller omsättningsland vid tillhandahållande av telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar samt elektroniska tjänster till icke beskattningsbara personer (t.ex. privatpersoner) inom EU. Från och med den tidpunkten ska moms redovisas i det land där köparen finns etablerad, t.ex. det land där en privatperson bor.

I syfte att underlätta för säljare av elektroniska tjänster finns det möjlighet att välja mellan att momsregistreras i samtliga EU-länder där köparna finns eller registrera sig till MOSS. MOSS är en frivillig registrering som görs via Skatteverkets hemsida och som har till syfte att förenkla distributionen av momsen till de länder där köparna (privatpersoner) finns.

Företag som väljer att registrera sig till MOSS kommer lämna momsdeklaration via Skatteverkets e-tjänst MOSS. Uppgifter som lämnas via MOSS kommer att skickas vidare elektroniskt till skattemyndigheterna i de berörda konsumtionsländerna.  Det kommer vara möjligt att ladda upp förtidsregistrerade uppgifter i en fil som läses in i deklarationsformuläret i MOSS. I Skatteverkets tekniska beskrivning beskrivs vilka uppgifter som ska finnas med och hur en sådan fil kan framställas.

 

Kommentar

Tillhandahåller ert företag elektroniska tjänster?

Initialt måste det fastställas om företagets tjänster omfattas av definitionerna och således de nya reglerna för elektroniska tjänster. Elektroniska tjänster omfattar alla tjänster som tillhandahålls elektroniskt med ett minimum av personell inblandning, varför företag bör se över om man säljer tjänster som kan omfattas av de nya reglerna. Följande tjänster kommer att omfattas av de nya reglerna.

  • tjänster som säljs via internet eller andra elektroniska nätverk såsom appar och mjukvara
  • tillgång till webbplatser, film, böcker, tidningar, programvaror och musik som tillhandahålls on-line,
  • telekommunikationstjänster (fast och mobil telefoni) samt tillgång till internet, och
  • sändningstjänster, dvs. radio- och tv-program som sänds via radio- eller tv-nät.

Ska ert företag registreras till MOSS?

Då de nya bestämmelserna om elektroniska tjänster träder ikraft 1 januari rekommenderar vi att berörda företag (dvs. företag som tillhandahåller telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar samt elektroniska tjänster till icke beskattningsbara personer, t.ex. privatpersoner, inom EU), överväger att MOSS-registrera sig redan idag. Registrering till MOSS bör ha skett senast den 31 december 2014.

Kontakta oss för att diskutera eventuella konsekvenser med en MOSS-registrering och möjliga strategier för att hantera de nya reglerna.

 

Läs den tekniska beskrivningen här

 

Sarah Ammar