Statslåneräntan 0,90 % 30/11-2014

Riksgäldskontoret har i dag fastställt statslåneräntan per den 30 november 2014 till 0,90 %.

Statslåneräntan (SLR) används som bekant i en mängd olika skattesammanhang exempelvis:

  • Årets gränsbelopp 2015 i fåmansföretag, SLR + 9 procentenheter = 9,9 procent.
  • Uppräknat, sparat gränsbelopp 2015 i fåmansföretag, SLR + 3 procentenheter = 3,9 procent.
  • Den ränterelaterade delen vid beräkning av bilförmån, 75 procent av SLR = 0,675 procent
  • Beräkning av schablonintäkt på avsatta periodiseringsfonder, 72 procent av SLR = 0,648 procent.
  • Beräkning av schablonskatt/avkastningsskatt på investeringsparkonto/kapitalförsäkring, 30% av SLR 30/11 året före beskattningsåret.

Detta torde vara den lägsta nivå som statslåneräntan per 30 november någonsin legat på.

Magnus Wickström