Ny dom från EU-domstolen kan påverka svenska regler om expertskatt

EU-domstolen (EUD) i Luxemburg har i ett nytt mål konstaterat att italienska regler om beskattning av hasardspel strider mot reglerna i Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt (FEUF). De italienska reglerna innebär att vinster från italienska kasinon etc var undantagna från beskattning, medan vinster från utländska kasinon beskattades. De motiv som italienska regeringen lämnade ansågs inte tillräckliga för att motivera en särbehandling.

Domen är intressant i synnerhet i förhållande till de svenska reglerna om s.k. expertskatt. Enligt nuvarande praxis av Forskarskattenämnden och Skatteverket ska endast lön och förmåner som utbetalas av en svensk utbetalare omfattas av reglerna om expertskatt. Det innebär att lön som t.ex. utbetalas av ett utländskt koncernbolag inte omfattas av expertskatt.

Denna tillämpning medför att personer, som t.ex. tjänar 100 000 kr per månad, men där halva lönen utbetalas från ett koncernbolag i ett annat EU-land inte får expertskatt, medan en person som tjänar samma summa får expertskatt om hela lönen utbetalas av det svenska bolaget. Anledningen till att många personer får del av lönen utbetald av ett utländskt bolag vid tillfälligt arbete i Sverige kan t.ex. vara att de ska kvarstå i sitt hemlands socialförsäkrings- eller pensionssystem, eller att de har kostnader för hus och lån som ska betalas i hemlandet.

Vår uppfattning är att det inte får spela någon roll om lönen utbetalas av en svensk eller utländsk utbetalare, om en person i övrigt uppfyller kraven för att få s.k. expertskatt. De svenska reglerna och tillämpningen av den strider därmed mot de grundläggande reglerna om fri rörlighet och diskriminering i FEUF. Vi driver för närvarande ett flertal mål i domstol där vi hänvisar till tidigare rättspraxis från EU-domstolen, och det nya avgörandet förstärker ytterligare vår uppfattning.

Kontakta oss gärna för frågor om tillämpning av expertskatt då lön utbetalas av utländskt bolag.

Catarina Wahlgren Sjöstedt och Klara Justad