Höjda basbelopp för 2015

Regeringen fastställde tidigare i höst ett antal olika index vilka bl.a. påverkar diverse ersättningar.

– Prisbasbeloppet för 2015 är fastställt till 44 500 kr.

Prisbasbeloppet påverkar bl.a. garantipensionen, föräldraförsäkringen men utgör även underlag vid exempelvis beräkning av bilförmånsvärde, skattefritt traktamente, fastställande av gräns för deklarationsplikt och fastställande av grundavdrag.

– Det förhöjda prisbasbeloppet för 2015 är fastställt till 45 400 kr.

Det förhöjda prisbasbeloppet beräknar intjänad tilläggspensionspoäng för de som kommer att få pension enligt de äldre ATP-reglerna.

– Inkomstbasbeloppet för 2015 är fastställt till 58 100 kr.

För 2015 motsvarar taket för pensionsgrundande bruttolön en månadslön på 39 075 kronor. Intjänandetaket innebär att den med högre inkomst inte betalar pensionsavgift eller tjänar in pensionsrätt för den del av inkomsten som ligger över det taket.

– Inkomstindex för 2015 är fastställt till 158,91.

Inkomstindex mäter den genomsnittliga löneutvecklingen och påverkar inkomst- samt tilläggspensionerna. Inkomst- samt tilläggspensionerna för 2015 ökar med 0,9 procent.

Ovan nämnda nivåer träder i kraft den 1 januari 2015.

Magnus Wickström