Höjda socialavgifter kan drabba företag med utsända till Indien, USA och Kanada/Québec

Skatteverket har i ett nytt ställningstagande om allmän löneavgift på ersättning till utsända från Sverige informerat om att allmän löneavgift ska betalas för personal som kvarstår i svensk socialförsäkring vid utsändning till Indien, USA och Kanada.

Reglerna tillämpas avseende Indien från den 1 augusti 2014, dvs. det datum då socialförsäkringskonventionen mellan Sverige och Indien trädde i kraft. Reglerna tillämpas på ersättning som betalas till utsänd personal till USA och Kanada samt Quebec från den 1 januari 2015.

Skatteverkets nya ställningstagande innebär att kostnaderna för arbetsgivaravgifter ökar eftersom delavgiften för allmän löneavgift ska betalas. Avgiften är 9,88 % för år 2014. Skatteverkets ställningstagande innebär att arbetsgivarens kostnader för arbetsgivaravgifter ökar från 13,48 % till 23,36 % för utsänd personal till Indien. Motsvarande ökning kommer att gälla för utsänd personal till USA och Kanada/Quebec från 1 januari 2015.

Skälen till Skatteverkets nya ställningstagande framgår inte. Lagstiftningen har inte ändrats, och det finns inte heller några nya domar avseende detta.

Vår uppfattning är att arbetsgivaravgifter endast ska betalas för de delavgifter som täcks av socialförsäkringskonventionerna med Indien, Kanada/Quebec och USA.

Kontakta oss gärna för diskussion om hur Skatteverkets nya ställningstagande påverkar era kostnader för utlandspersonal.

Skatteverkets ställningstagande: 131 485483-14/111