Informationsutbytesavtal mellan Sverige och Hong Kong

Sverige har den 22 augusti 2014 undertecknat ett avtal med Hongkong om utbyte av information i skatteärenden. Informationsutbytet enligt dessa avtal ger Skatteverket utökade kontrollmöjligheter genom att de får tillgång till information i utlandet.

Avtalet ger Skatteverket en möjlighet att begära in information från Hongkong som innehas av banker och sekretessbelagd information om ägande i exempelvis bolag och truster. Avtalet skall nu lämnas till riksdagen för godkännande.

Personer som bor i Sverige och har tillgångar som ger inkomster i utlandet skall vanligtvis deklarera och betala skatt på tillgångarna i Sverige. En person som inte tidigare har deklarerat inkomster som skall beskattas i Sverige kan få betala skattetillägg eller bli brottsanmäld. För att undvika detta kan du som har inkomster och tillgångar som tidigare utelämnats i deklarationen på eget initiativ begära rättelse av uppgifterna hos Skatteverket genom en så kallad självrättelse. 

EY kan vara behjälpliga att göra en sådan frivillig rättelse.

Erika Roos och Helena Robertsson