Konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien

Socialförsäkringskonventionen mellan Sverige och Indien trädde i kraft den 1 augusti 2014.

Konventionen innebär att en anställd person som uppfyller kraven för utsändning från Sverige till Indien fortsatt omfattas av svensk socialförsäkring avseende pension samt sjuk- och aktivitetsersättning i upp till två, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Motsvarande gäller att person från Indien som sänds ut till Sverige omfattas av indisk socialförsäkring i upp till fyra år. Konventionen täcker endast inkomstgrundande ålderspension, garantipension, efterlevandepension och efterlevandestöd samt sjuk- och aktivitetsersättning. Övriga socialförsäkringsförmåner täcks av lagstiftningen i respektive land.

Eftersom konventionen endast omfattar del av de svenska socialavgifterna kommer svenska arbetsgivare betala reducerade socialavgifter för anställda som sänds ut till eller från Sverige för en period som överstiger ett år. Avgiftsnivån för 2014 är 13,48 % vid utsändning från Sverige till Indien, och 17,94 % för anställda som är utsända från Indien till koncernbolag i Sverige eller 8,06 % vid utsändning till annat bolag (för anställda födda 1949-1987).

Ansökan om utsändningsintyg kan göras hos Försäkringskassan från och med den 1 augusti 2014.

Det är möjligt att ansöka om utsändningsintyg för personer som påbörjade utsändning den 1 augusti 2013 eller senare. Dessa personer omfattas av svensk socialförsäkring enligt svenska regler för perioden till och med den 31 juli 2014, och enligt reglerna i konventionen från och med den 1 augusti 2014. Ansökan om utsändningsintyg kan inte göras för anställda som påbörjade utsändningen före den 1 augusti 2013.

Catarina Wahlgren Sjöstedt